محصولات حراجی و تخفیف دار ما

-6%
بستن

شیرینی یزدی مهدیه

35,000 تومان 33,000 تومان

شیرینی یزدی مهدیه

  • وزن: حدود 1200 گرم
-11%
بستن

شیرینی یزدی 6 ضلعی مهدیه

28,000 تومان 25,000 تومان

شیرینی یزدی 6 ضلعی مهدیه

  • وزن: حدود 850 گرم
-7%
بستن

شیرینی خشک مهدیه

30,000 تومان 28,000 تومان

شیرینی خشک مهدیه

  • وزن: حدود 1050 گرم
-7%
بستن

شیرینی خشک

30,000 تومان 28,000 تومان
-9%
بستن

شیرینی قلبی

22,000 تومان 20,000 تومان
-7%
بستن

شیرینی برنجی

30,000 تومان 28,000 تومان
-11%
بستن

شیرینی یزدی مارک دلشاد

28,000 تومان 25,000 تومان

شیرینی یزدی مارک دلشاد

  • وزن: حدود 800 گرم
-7%
بستن

شیرینی بهشتی

30,000 تومان 28,000 تومان

شیرینی بهشتی تازه

  • وزن: حدود 1250 گرم
-12%
بستن

شیرینی لبنانی

25,000 تومان 22,000 تومان